กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

วงปี่พาทย์นางหงส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     
   
 
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีในวันวชิราวุธ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
 
 
 

 
 
วงโยธวาทิตของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำโดยคุณครูแดน มหาสุชลน์ ทำหน้าที่บรรเลงประกอบพิธี ถวายราชสดุดี
 
 
แด่พระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่ พระบิดาลูกเสือไทย
 
 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙