คุณครูอัณณพ เสมียนหร่าย นำทีมนักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับเยาวชนอำเภอทัพทัน เรื่องการปั้น

 

วงปี่พาทย์นางหงส์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม บรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     
   
 
วงโยธวาทิตของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับเกียรติบรรเลงประกอบพิธีเปิดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สพม.๔๒ จังหวัดอุทัยธานี
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมชาววงโยธวาทิตของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม นำโดยคุณครูแดน มหาสุชลน์ ทำหน้าบริการชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นนิจอยู่เสมอ