" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประจำโรงเรียนอุทัยวิทยาคม "
หลักสูตร
ผลงาน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
การศึกษาต่อ
ผลคะแนน V-net
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557

 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ : นายชนะพล สงรอง