กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

รอง ผอ.กลุ่ม

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

 

บุคลากร
กิจกรรม
งานรับผิดชอบ