ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...  
 
 
 
 
 
 

   
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
       
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
กิจกรรมงานเปิดบ้าน อทว. 56 กิจกรรมงานเปิดบ้าน อทว. 56
    Training_InDesign
    กิจกรรมงานเปิดบ้าน อทว. 55
       

สถานที่ตั้งโรงเรียนอุทัยวิทยาคม เลขที่ 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
Copyright @ Uthaiwitthayakhom School Tel : 0-5651-1334 Fax : 0-5651-4471
Create By Jongrak Tesana , Thiti Phromsut , Jongdee kamsan