การกัดลวดลายกระจก เป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงาน
จากกระจกมาเพิ่มลวดลายบนพื้นผิวของกระจก  ให้กลายเป็นกระจกที่มีลวดลายสวยงาม
โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายไม่ซ้ำใคร
เหมาะแก่การใช้งาน สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งกระจกประดับอาคารบ้านเรือน