smoked_grilled_fish

ประวัติความเป็นมา

สถานที่ผลิต
ประวัติผู้ประกอบการ
วัสดุอุปการณ์การผลิต
วิธีการผลิต
อาหารจากปลาย่าง
ราคาขาย วิธีการขาย ต้นทุน กำไร
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

กิจการปลาย่างรมควัน

กิจการปลาย่างรมควันทำให้กลุ่มของพวกเราทราบถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าของกิจการ โดยเริ่มจากการเป็นแม่ค้าขายปลาที่คอยขายส่งให้แก่พ่อค้าขาประจำ แต่พอมีปลาเยอะขึ้นการซื้อขายปลาก็ลดลง จึงทำให้แม่ค้าตัดสินใจ อยากจะลองทำกิจการปลาย่างรมควันด้วยตนเอง ในความคิดที่ว่า “เขาทำได้ เราก็ทำได้” แม่ค้าได้ทำการลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนกระทั่งประสบความสำเร็จในกิจการปลาย่างรมควัน ส่วนในเรื่องวิธีการขายของแม่ค้านั้นส่วนใหญ่จะเป็นการพูดกันแบบปากต่อปาก เล่าสู่กันฟัง จนทำให้มีลูกค้าประจำทั้งมาซื้อที่ตลาดไปประกอบอาหารโดยตรงและมารับซื้อไปขายต่อเป็นจำนวนมากเพราะสินค้ามีประสิทธิภาพสูง เหลืองกรอบ หอม สด ใหม่ จนลูกค้าติดใจ ทำให้ตอนนี้การขายปลาย่างรมควันเป็นอาชีพหลักที่ช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่ครอบครัว