ร้านขนมจีบซาลาเปา ร้านบ้านคุณยาย

ประวัติที่มาของร้าน
ประวัติผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์
การจำหน่าย
จุดเด่น & กลยุทธ์
ปัญหา & อุปสรรค
การติดต่อ
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ขนมจีบ ซาลาเปา ร้านบ้านคุณยาย สูตรลับของคุณยายสุภาวดี ขวัญเรือน สูตรอร่อยที่มีเฉพาะในจังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้สืบทอดความอร่อยคือลูกสาว หลานสาวและคนในครอบครัว รับทำปลีกและส่งมานานกว่าหลาย 10 ปี โดยจะมีหลากไส้หลากรสให้ได้เลือกรับประทาน ลูกค้าหลายวัยต่างถูกใจในความอร่อย โดยตอนเย็นของทุกๆวันจะเพิ่มสาขาไปที่ร้านตรงห้าแยกวิทยุและจะมีลูกค้าเยอะเป็นพิเศษ ของอร่อยๆสูตรพิเศษแบบนี้ควรค่าอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่เมืองอุทัยธานีสืบต่อไป

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
Google
Facebook
Youtube
สคบ.
สทศ.