ประวัติความเป็นมา
หุ้นส่วน-เจ้าของกิจการ
เอกลักษณ์ของรีสอร์ท
รายละเอียดห้องหัก
โปรโมชั่น
การเดินทาง-เส้นทางสง
ติดต่อสอบถาม
สารสนเทศพญาไม้รีสอร์ท
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

พญาไม้รีสอร์ท เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน ของผู้คนทั่วไปรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุทัยธานี  พญาไม้รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ทริมแม่น้ำสะแกกรังที่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี ด้วยบรรยายกาศ ทิวทัศน์ ที่ร่มรื่น รวมไปถึงกิจกรรมและการบริการของทางรีสอร์ท จะสามารถทำให้ผู้ใช้บริการดื่มด่ำกับความสวยงามของจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างลงตัว และข้อดีนอกจากเรื่องที่อยู่ติดริมแม่น้ำแล้ว ก็คือรีสอร์ทนี้ใกล้กับย่านตลาดของจังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ใช้บริการสามารถเช่าจักรยานของทางรีสอร์ทเพื่อปั่นไปเที่ยวชมเมืองอุทัยธานีได้ 
ทั้งความสวยงาม กิจกรรม และกราบริการของทางรีสอร์ทรับรองว่า จะทำให้ผู้ใช้บริการมีการสุข และสนุกไปกับความสวยงามของจังหวัดอุทัยธานีได้อย่างดียิ่ง