ประวัติความเป็นมาของร้าน
ประวัติเจ้าของร้าน
ส่วนประกอบ
วิธีและขั้นตอนการทำ
ผลกำไรและต้นทุน
เมนูแนะนำของร้าน
ความคิดรวบยอด
สารสนเทศอิ๋วส้มตำ
ประมวลภาพ
คณะผู้จัดทำ
แหล่งอ้างอิง
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม