ประวัติความเป็นมาของร้าน
ประวัติเจ้าของร้าน
เมนูของร้าน
ขั้นตอนการทำ
สถานกาณ์ปัจจุบัน
เวลาทำการ
ที่ตั้งร้าน
สารสนเทศ

ประมวลภาพ

แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม