ประวัติความเป็นมาตรอกโรงยา
ผู้ก่อตั้งตรอกโรงยา
สถานที่ตั้งตรอกโรงยา
ร้านค้าในตรอกโรงยา
วัตถุประสงค์
ร้านค้าที่น่าสนใจ
กิจกรรมต่างๆ

สารสนเทศถนนคนเดิน

ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม