ความเป็นมาของยาหอมซามิ้น
ตัวยาสำคัญ
อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
สรรพคุณ
ขนาดรับประทาน
เทคโนโลยีพื้นบ้าน
ขนาดบรรจุ
สารสนเทศยาหอมซามิ้น
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรัก เทศนา
จำหน่ายยาหอมซามิ้น