ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

3| | |ร้านโต๊ะนม| | |4

ร้านโต๊ะนม

 

 

ร้านโต๊ะนม เป็นร้านอาหารที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปนิยมไปรับประทาน และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ที่มีชื่อเสียงด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคุณอนุชา พุ่มน้อย เป็นผู้ประกอบกิจการ โดยคิดค้นอาหารชื่อแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจลูกค้า เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีมีอากาศร้อน คุณอนุชา พุ่มน้อยจึงมีความคิดริเริ่มที่จะเปิดร้านโต๊ะนมแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าได้มานั่งรับประทานเครื่องดื่มเย็นๆ คลายร้อน นอกจากจะมีเครื่องดื่มเย็นๆ แล้ว ยังมีอาหารให้ท่านได้รับประทานอีกด้วย และยังรับทำเค้กนมสดในช่วงเทศกาลต่างๆ สมควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลัง