ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

มีดจ่าตุ่ม

 

 

"มีด" คือ เครื่องมือชนิดแรกอันหนึ่งของมนุษย์ยุคแรก ก่อนที่จะพบเหล็ก และเหล็กกล้า คนโบราณพบว่าหินที่นำมาใช้ สามารถตัดเนื้อสัตว์ และอาหารอื่นๆได้ โดยเฉพาะ หินเหล็กไฟหรือฟลิ้นท์ เมื่อกระเทาะจะได้ขอบสำหรับตัด เพื่อนำมาเป็นมีด ตลอดจนทำเป็นขวาน และหัวลูกธนู

 

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรัก เทศนา