ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ก๋วยเตี๋ยวต้นยาง

ที่มาของทางร้าน
ประวัติผู้ประกอบการ
ประเภทของก๋วยเต๊่ยว
การจัดจำหน่าย
วัตถุดิบที่ใช้
ขั้นตอนในการทำ
สถานที่ตั้งร้าน
สารสนเทศก๋วยเตี๋ยวต้นยาง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้นยาง มีจุดเด่นคือ บริเวณร้านมีต้นยางอยู่ ทางร้านมีบริการก๋วยเตี๋ยวหลากหลายชนิด
และยังมีอาหารว่างทานเล่นอีกมากมาย เช่น น้ำสมุนไพร น้ำแข็งใส และขนมหวานไว้บริการลูกค้าอีกด้วย จึงเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าหลายคน ร้านเกี๋ยวต้นยางตั้งอยู่บริเวณหลังวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม