ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ขนมปังไพพรรณ

ประวัติความเป็นมาของร้าน
ประวัติเจ้าของร้าน
รายการขนม
วัตถุดิบในการทำขนมปังสังขยา
บรรจุภัณฑ์
การจัดจำหน่าย
ที่ตั้งร้าน
สารสนเทศขนมปังไพรพรรณ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ขนมปังสังขยาร้านไพพรรณ เป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักดีของชาวจังหวัดอุทัยธานีและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ และเป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุทัยธานี

ขนมปังสังขยาร้านไพพรรณ

เป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักดีของชาวจังหวัดอุทัยธานีและนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ และเป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม