ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

กล้วยกวน_ทองม้วนบ้านเขาขี้ฝอย

ความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านเขาขี้ฝอย

ประวัติเจ้าของ
ส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์
วิธีการผลิตสินค้า
การจัดจำหน่าย
ที่ตั้งกลุ่มแม่บ้าน
คุณค่าทางโภชนาการ
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาขี้ฝอย โดยมีนางสาวจงกล  ประสาทเขตร์การ เป็นประธานกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 32 คน
ประกอบกิจการมา 14 ปี เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน

ลักษณะเด่น หอม ชวนรับประทาน มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าซื้อ
กล้วยกวนมีการใช้ตอกมัดเป็นกลุ่ม ใส่ชลอม ส่วนทองม้วนมีการบรรจุใส่ถุงพลาสติกและซีนอย่างเรียบร้อย แน่นหนา

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม