ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

สมุนไพรวัดหนองหญ้านาง

ประวัติการก่อตั้งห้องอบสมุนไพร

ประวัติหลวงพ่อสมัย อาภาธโร

วิธีการรักษาด้วยสมุนไพรของวัดหนองหญ้านาง
สมุนไพรที่ใช้ของวัดหนองหญ้านาง
สรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษา
สถานที่ตั้ง
ผู้ให้ข้อมูล
สารสนเทศสมุนไพรวัดหนองหญ้านาง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
คุณครูจงรัก เทศนา