ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ถ้ำเขาวง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติผู้ก่อตั้ง
ลักษณะภูมิประเทศ
ทัศนียภาพภายใน
ประเภทของนักท่องเที่ยว
จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่ตั้ง
สารสนเทศ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

 

ถ้ำเขาวง มีจุดเด่นคือ ศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะทรงไทย 4 ชั้น สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด บริเวณหน้าของศาลามีสระน้ำเลี้ยงปลาไว้เป็นจำนวนมาก

รอบสระมี สวนหย่อม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

ไม้ที่ใช้ทำศาลาเป็นไม้ที่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านและไม้เก่านำมาดัดแปลง เพื่อต้องการให้เห็นคุณค่าทางธรรมชาติ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม