ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

 

ผ้าทอบ้านผาทั่ง

ประวัติความเป็นมาของผ้าทอบ้านผาทั่ง
วัสดุอุปกรณ์การทำผ้าทอ
ขั้นตอนการทอผ้า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทอผ้า
ลักษณะลายผ้าโบราณที่ได้รับความนิยม
สารสนเทศผ้าทอบ้านผาทั่ง
การจัดจำหน่าย
แผนที่การเดินทาง
ประมวลภาพ
แหล่งอ่างอิง
ผู้จัดทำ
ผ้าทอบ้านผาทั่ง

ผ้าทอบ้านผาทั่งมี จุดเด่นของผ้าทอลายผาทั่ง
คือ เชิงชายผ้ามีตีนเป็นผ้าตีนจก ลวดลายมีลักษณะเป็นลวดลายโบราณ สืบเนื่องจากบรรพกาล
และการดูแลรักษา
ซักรีดได้ง่าย 
ไม่ยืดไม่หด  ใส่สบาย
อายุใช้งาน 40 -50
ปี