ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

saijan - soybeanmilk

ประวัติร้านน้ำเต้าหู้ไซ้จันทร์
ส่วนประกอบที่สำคัญ
วิธีการทำน้ำเต้าหู้
การจัดจำหน่าย
เมนูแนะนำ
ตำแหน่งที่ตั้งร้าน
ข้อดี - ข้อเสีย การดื่มน้ำเต้าหู้
สารสนเทศน้ำเต้าหู้
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ
น้ำเต้าหู้ไซ้จันทร์
น้ำเต้าหู้ไซ้จันทร์
เราใช้ถั่วเหลืองคุณภาพดีและมีกระบวนการทำที่สะอาดและปลอดภัย มีการคำนึงถึงสุขภาพลูกค้าว่าลูกค้าท่านใดทานหวานน้อย
หวานมากต้องเปิดไฟให้แรงและต้องมีการคนน้ำนมถั่วเหลืองระหว่างอยู่บนเตาตลอดเวลา
เสนอขายสินค้าแบบเข้าใจง่ายและตรงประเด็น ต้องสร้างสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า
แสดงความจริงใจอย่างเปิดเผย ไม่ใช่คิดแต่จะ ขายของเพียงอย่างเดียว
แต่ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับลูกค้า 
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม
ข่าวสด
เด็กดีดอทคอม
กระปุกดอทคอม
จังหวัดอุทัยธานี
Pantip
World cup 2014
Youtube
Online