ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

มีดช่างทิน

ประวัติของร้าน
ประวัติเจ้าของร้าน
วิธีการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
สินค้าอื่นๆในร้านมีดช่างทิน
การจัดจำหน่าย
สถานที่ตั้ง
สารสนเทศมีดช่างทิน
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

ในอดีตช่างทินได้เป็นส่วนหนึ่งของช่างทำปืนเถื่อนในหมู่บ้านหนองอีเติ่ง
หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงมากในการทำปืนเถื่อนขายกล่าวได้ว่าหมู่บ้านนี้แหล่ง
ผลิตปืนเถื่อนที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดอุทัยธานีใครต้องการปืนสักกระ
บอกต้องเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งช่างทินและกลุ่มเพื่อนๆช่างปืนด้วยกัน
จะอาศัยชายป่าเป็นแหล่งหลบซ่อนตำรวจเพื่อลักลอบทำปืนเถื่อนขายให้กับ
ลูกค้าที่มาสั่งตามออเดอร์ซึ่งปืนของช่างทินถือได้ว่ามีความสวยงามเพราะ
เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาจึงสามารถสร้าง
สรรค์ผลงานปืนได้อย่างมีคุณภาพและมีความสวยงามยิ่งนัก

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรัก ดอทคอม