ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

Otop Uthaithani

OtopUthaithani

Otop Uthaithani มีจุดเด่นคือ มีสินค้าที่มากจากภูมิปัญญาของชาวจังหวัดอุทัยธานีโดยที่มามาจาก

ชาวบ้านต้องการให้มีศูนย์รวมในการขายสินค้าจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยมีนายเผด็จ นุ้ยปรี เป็นผู้จัดตั้งขึ้น