ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

วัดท่าซุง

วัดท่าซุงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่มากในจังหวัดอุทัยธานี  วัดท่าซุงจึงมีความสำคัญและประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อต้นสมัยกรุงศรีอยุธยามีพื้นที่ภายในวัดทั้งหมด 500 กว่าไร่ ภายในวัดจะมีการจัดการบริหารพื้นที่โดยการจัดแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ จุดเด่นที่ได้รับความนิยมได้แก่ ปราสาททองคำ วังมัจฉา วิหารแก้ว 100 เมตร มณฑปแก้ว พระยืน 30 ศอก ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศจำนวนมาก รายได้ที่ทางวัดได้จากนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 5,321,901  จากข้างต้นนี้จึงทำให้ทางวัดมีผู้คนมาสักการบูชาเคารพนับถือและศรัทธา

 

ประวัติความเป็นมาของวัด
ประวัติของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
จุดเด่นของวิหารแก้ว
จุดเด่นของวิหารทองคำ
ผู้ก่อตั้งวัดท่าซุง
วัตถุมงคลของวัดท่าซุง
วิธีการประชาสัมพันธ์ของวัด
สารสนเทศวัดจันทาราม
ประมวลรูปภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ