ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เครื่องดนตรีไทยพรหมสังคีต

หน้าหลัก
จุดประสงค์
ประวัติความเป็นมา
ประวัติเจ้าของร้าน
สถานที่ตั้ง
ชนิดเครื่องดนตรี
การเดินทาง
สารสนเทศพรหมสังคีต
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ

พรหมสังคีต

ร้านขายเครื่องดนตรีไทยพรหมสังคีต เป็นร้านขายเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะเจ้าแรกในอุทัยธานีและมีคุณภาพของสินค้าดีและราคาถูกตามมาตรฐาน มีลูกค้าหลากหลายที่มาใช้บริการทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับวงอาชีพ ร้านพรหมสังคีต ตั้งอยู่ที่ 59 ซอย 2 ถนน มหาราช     ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 085-5453595 นอกจากนั้นร้านพรหมสังคีตยังมีวงดนตรีไทยเป็นของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมโดยมีเจ้าของคือ นายสมเกียรติ พิมพันธุ์ เป็นครูผู้ฝึกสอนนักดนตรีในวง นอกจากนั้นร้านพรหมสังคีตยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการประกวดผืนระนาดเอก ประเภทไม้นวมของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร้านเครื่องดนตรีไทยพรหมสังคีตยังรับซ่อมและให้คำปรึกษาด้านเครื่องดนตรีไทยและยังบริการส่งเครื่องดนตรีทุกชนิดถึงที่

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
ครูจงรักดอทคอม