ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

เครื่องจักสาน บ้านท่ารากหวาย

 

ประวัติความเป็นมา
ผู้ประกอบการ
ประเภทของเครื่องจักสาน
วัสดุ/อุปกรณ์
ขั้นตอนการทำ
วิธีการเผยแพร่/จำหน่าย
สถานที่ตั้ง
สารสนเทศเครื่องจักสาน
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ