ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

บ้านวาดภาพ ตรอกโรงยา

บ้านวาดภาพ

"บ้านวาดรูป ตรอกโรงยา"กิจกรรม "ถนนคนเดินตรองโรงยา"
หรือชื่อภาษาจีนว่า "เซ็กเกี๋ยกั้ง" เป็นความริเริ่มของชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่ง
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยจัดขึ้นทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 - 20.00 น
.“บ้านวาดรูป”ตรอกโรงยาร้านเล็กๆแต่อุดมการณ์ยิ่งใหญ่
ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนชาวจังหวัดอุทัยธานีได้รู้จักกับศิลปะที่แท้จริงโดยผู้ให้ประสบการณ
และความรู้ต่างๆคือคุณลุงพรชัยสืบวงษ์เหรียญเจ้าของร้าน
ร้านบ้านวาดรูปตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่24 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 และ"ถนนคนเดินตรอกโรงยา"