ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัอดอุทัยธานี

วัดแจ้ง

วัดแจ้ง

จาการศึกษาวัดแจ้ง เกิดมานานแล้วแต่เมื่อก่อนเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าวัดชื่ออะไร ชื่อวัดแจ้งเมื่อแต่ปีพ.ศ2309. ที่พม่ายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาพระยาตากซึ่งขณะนั้นท่านเป็นพระยาวิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรก็ยังไม่ทันได้ไปปกครองกรุงศรีอยุธยาก็ถูกเรียกตัวไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาจากจังหวัดตากมาเดินมาสว่างทัพมาทันกับกองทัพพม่าที่ทัพทันได้สู้รบกับกองทัพพม่าได้ชัยชนะ เดินทางต่อไปก็มาถึงวัดแจ้งพอดี ก็ยังมาถูกกองทัพพม่าซุ่มโจมตีจนสู้รบกันเสียม้าศึกไป 2 ตัว ท่านให้ปั้นม้าศึกของท่าน 2 ตัว หลังจากสู้รบกับพม่าที่วัดแจ้งเสร็จเรียบร้อยท่านก็เข้าไปช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ.2309 แล้วพอพ.ศ.2510 กรุงศรีอยุธยาก็แตก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกเอาหลักฐานและประวัติศาสตร์ที่ยังมีอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีโดยเราได้เอามาเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น