ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ไข่เค็มพอกดินสอพอง

ไข่เค็ม

 

ไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆ  สมัยโบราณผู้คนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำนากันเกือบทุกบ้านมักจะเลี้ยงเป็ดและไก้ไว้กินไข่  ซึ่งจะเลี้ยงบ้านละ 10-20 ตัว การเลี้ยงเป็ดส่วนใหญ่จะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง   เป็ดจะหาอาหารตามทุ่งนากินและและชาวบ้านจะให้อาหารเสริมแก่เป็ดด้วยข้าวเปลือก   จึงทำให้ไข่เป็ดไม่มีกลิ่นคาวจากนั้นเมื่อเป็ดออกไข่คนก็จะนำมาทำเป็นอาหารในครัวเรือน   เนื่องจากชาวบ้านเลี้ยงเป็ดเกือบทุกหลังคาเรือน   ทำให้ไข่เป็ดเหลือใช้จึงมีการคิดถนอมอาหารโดยการนำไข่เป็ดมาดองกลายมาเป็นไข่เค็ม   เราควรอนุรักษ์วิธีการทำไข่เค็ม   เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 

 

สารสนเทศ