ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ข้าวเกรียบปากหม้อ

ข้าวเกรียบปากหม้อ