ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

ปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

ชาวแพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำการประมง ในช่วงเช้าหลังจากที่ได้ปลามาจะนำมาชำแหละ เสียบไม้เป็นแผง ผึ่งให้แห้ง ย่างรมควันทำเป็นปลาแห้ง และนำไปขายในตลาด ตามเรือนแพริมน้ำเหล่านี้ยังมีกระชังเลี้ยงปลาแรดที่เลี้ยงในกระชังจะ ไม่คาวเหมือน ปลาแรดที่เลี้ยงในบ่อดินอยู่แล้ว แต่ปลาแรดในกระชังของแม่น้ำสะแกกรังที่นี่นับว่าขึ้นชื่อมาก เพราะเนื้อแน่นนุ่มและหวาน บางคนกล่าวว่า เป็นเพราะน้ำ ที่นี่มีการไหลเวียนดีและอาจมีแร่ธาตุบางอย่างอยู่ ปลาแรดจึงมีเนื้อนุ่มสภาพความเป็นอยู่ที่สามารถพบเห็นตามสองฝั่งลำน้ำสะแกกรัง

1.ความเป็นมาของปลาแรด 7.การจำหน่าย
2.ลักษณะรูปร่างของปลาแรด

สารสนเทศปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

3.อุปนิสัยของปลาแรด 8.ประมวลภาพ
4.การเจริญเติบโต 9.แหล่งอ้างอิง
5.วิธีการเลี้ยงปลาแรด 10ผู้จัดทำ

6.วิธีการสังเกตตัวผู้-ตัวเมีย