ภูมิปํญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

อบยาวัดหนองหญ้านาง

อบยา

วัดนองหญ้านาง เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันที่ตั้งของวัดอยู่บนฝั่งของแขวง
ตากแดดในเขตตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูอุปการ
พัฒนกิจ  หรือ  หลวงพ่อสมัย  อาภาธโร  เป็นชาวอุทัยธานีโดยกำเนิดตระกูลผ่ายบิดาเป็นหมอ  ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการแพทย์แผนโบราณมาหลายชั่วอายุคน มีตำราแพทย์แผนโบราณ เป็นมรดกตกทอดมาต่อๆ
กันมา ต่อมามีหมอเขียวซึ่งเป็นลุง ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ให้จนกระทั่งเมื่อได้บวชเรียนและจำพรรษาที่
วัดหนองหญ้านาง จึงได้เริ่มทำการรักษาคนป่วยเป็นครั้งแรก  เมื่อปี พ.ศ. 2516  ในช่วงแรกเป็นการรักษา
เกี่ยวกับกระดูกโดยการใช้ยาสมุนไพร  การใช้น้ำมัน  การเหยียบเหล็กแดง  การนวดประคบ  ต่อมาเมื่อท่าน
ได้ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิชาการแพทย์โบราณหลายโรค
ด้วยกัน ที่เน้นหนักและยอมรับกันว่า ท่านเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจนมีชื่อเสียงเลื่องลือ

ประวัติความเป็นมา
การรวบรวมข้อมูล
รักษาโรค
ผู้ให้ข้อมูล
สถานที่
การอบยาสมุนไพร
วัตถุประสงค
สารสนเทศ อบยา วัดหนองหญ้านาง
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ