ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ข้าวมันไก่โกตี๋

โกตี๋ ไหหลำแท้ๆ

สารสนเทศข้าวมันไก่โกตี๋

ประวัติ ร้านข้าวมันไก่โกตี๋ ความภูมิใจบนเส้นทาง 47 ป
เมนูขึ้นชื่อของทางร้าน ความรู้สึกของผู้บริโภค
สูตรเด็ดของน้ำจิ้มข้าวมันไก่ 2 รส 2 สไตล์ ประมวลภาพ
เมนูแนะนำของทางร้าน แหล่งอ้างอิง
การพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบ ผู้จัดทำ