ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

ขนมปังสังขยาแม่ป่วยลั้ง

รูปคนสวย

ประวัติความเป็นมา
ส่วนประกอบ
อุปกรณ์การทำ
ขั้นนตอนการทำ
การจัดจำหน่าย
ไส้ขนมปัง
  สารสนเทศ ขนมปังสังขยาแม่ป่วยลั้ง
ที่ตั้งการ
ประมวลภาพ
แหล่งอ้างอิง
ผู้จัดทำ